Interim-management

Soms is het prettig om een leidinggevende tijdelijk te vervangen door een onafhankelijke buitenstaander. Een paar voorbeelden:

Vertrekt de huidige manager en is er nog geen opvolger?
Wil het bedrijf een nieuw pad inslaan en weet nog niet hoe?
Is de huidige manager langdurig ziek of met zwangerschapsverlof?
Wil het bedrijf functioneringsgesprekken, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, competentiemanagement invoeren?
Is er een hoog ziekteverzuim en wil de directie dit verlagen?
Is er ondersteuning nodig bij strategische beleidsontwikkeling, doorlichten van processen, kostenbeheersing?
Is er behoefte aan coaching van leidinggevenden/management?
Is er een verbetertraject in aantocht?

Door jarenlange ervaring als manager in de gezondheidszorg en diverse opleidingen kan Lodowika Coaching & Advies (LCA) ondersteuning bieden bij bovenstaande en nog veel meer items:

  • Onder deskundige begeleiding van LCA ontdekt het bedrijf wat de goede richting is om winstgevend te blijven of te worden.
  • LCA biedt professionele ondersteuning bij het inzichtelijk maken van de wensen van het bedrijf en het realiseren van je doelen, bijvoorbeeld verzuimreductie, afstemming van werkprocessen op elkaar, klant-en resultaatgericht werken.
  • LCA biedt professionele ondersteuning bij het begeleiden van leidinggevenden.
  • LCA biedt actieve bemiddeling/jobhunting binnen het netwerk van LCA.
     

Resultaat

Verbeterde kwaliteit van dienstverlening
Reductie van kosten
Verbeterde kwaliteit van leidinggeven
Verbeterde klantgerichtheid (ook intern)
Verbeterde samenwerking tussen afdelingen
Reductie van ziekteverzuim
Tevreden werkgevers.

Praktische informatie

LCA biedt voor dit traject maatwerk.